Oppsigelse

Oppsigelse av plass må skje skriftlig med 1 mnd. varsel fra den 1. eller 15. hver måned.

Se Forskrift om Oslo kommunes skolefritidsordning, eller kontakt oss for ytterligere informasjon.

AKS telefon 970 15 387