Foreldrekurs: Asperger syndrom og høytfungerende autisme i familien

Ti. 22.10.

9:0015:30

Nordvoll skole, innerste del av personalrommet

Det gis eksempler på metoder og hjelpemidler som kan være til hjelp for å håndtere de utfordringene man kan møte i hverdagen. 

Det kreves ingen forkunnskaper om autisme/Asperger syndrom

 Innhold:

  • Hva er Asperger syndrom/høytfungerende autisme? (Autismespekteret)
  • Forståelsesvansker
  • Stress og utfordrende atferd
  • Tilrettelegging (praktiske tips)
  • Sosial kompetanse
  • Informasjon om diagnosen (hvem, hva, hvor?)

Målgruppe: Foresatte/pårørende.

Pris: 1000kr pr. person, inkl. enkel lunsj. Kurset er fullt.