Nettverkssamling 1, 2017/18

Nettverkssamling

Alle spesialgruppene skal på forhånd å ha valgt ut en problemstilling vedrørende sosial fungering/vanske de opplever med en av sine elever. Deltakerne deles inn i grupper hovedsakelig ut fra elevenes funksjonsnivå og alder. Hver gruppe skal bestå av deltakere fra flere skoler.

  1. Kort innledning om dagens aktivitet
  2. Gruppearbeid:
  • Kort presentasjon av de ulike problemstillingene. Gruppa velger én problemstilling for gruppearbeidet. "Problemeierne" kan deretter om nødvendig gi utfyllende informasjon om hvordan man har møtt problemet hittil
  • Spørsmålsrunde: øvrige deltakere stiller spørsmål etter tur for å avklare og utdype problemstillingen. Det skal være rene spørsmål, ikke skjulte forslag. Skriv opp svarene + eventuelle spørsmål uten klare svar. Spørsmålsrunden fortsetter til ingen har mer å spørre om
  • Var det spørsmål som ikke kunne besvares (helt)? Deltakerne kommer med forslag til ytterligere kartlegging problemeierne kan gjøre
  • Runde der deltakerne kommer med forslag til hvordan problemet kan forståes og eventuelt tiltak som kan prøves. Benytt gjerne funksjonsblomsten!
  • Problemeiere velger ut forslag til videre kartlegging og/eller tiltak de ønsker å prøve ut til neste samling. De som ikke fikk gjennomgått sine problemstillinger tar med seg dagens erfaringer i sine møter og jobber tilsvarende med sine problemstillinger internt til neste samling.

3.  Oppsummering i plenum