Nettverkssamling 2

Nettverkssamling

Forrige gang fikk alle i oppgave å kartlegge sosial fungering / manglende sosial forståelse. Noen har antakelig også utformet tiltak på bakgrunn av kartleggingen.

Funn/resultater av kartleggingen og tiltak/skisser til tiltak er tema denne gangen:

  1. Presentasjon av elev og problemstilling
  2. Hvordan ble det kartlagt og hva kom fram?
  3. Forslag/utkast til tiltak - innspill fra salen
  4. Eventuelt resultater eller forslag til videre kartlegging eller mulige innfallsvinkler for tiltak

Vi oppfordrer alle til å sende inn anonyme kasus til samlingen til nettverksgruppa