Oppstartskurs for skoler som får 1.klassinger med ASD høsten 2020

Ti. 16.6.

12:0015:30

Nordvoll skole og autismesenter

Kurset omhandler:

  • Forståelse for autismevanskene
  • Tilrettelegging av skoledagen
  • God personalatferd og gode opplæringsstrategier
  • Viktige hensyn og holdninger som gir en god skole for alle
Kurset er forbeholdt Osloskolen og forutsetter påmelding.
Skolene inviteres til påmelding i begynnelsen av juni.
Forelesere: Linda Riise og Line Gulstuen Meyer