Sosiale historier og visuelle forklaringer

Ti. 25.2.

12:0015:00

Nordvoll skole og autismesenter

Dette er pedagogiske tiltak som har som mål å fremme sosial forståelse og sosial kompetanse hos mennesker med autismespekterdiagnoser (ASD).

Sosiale historier/visuelle forklaringer kan bl.a. være nyttig for å erstatte utfordrende atferd, fremme affektregulering og forberede endringer.

Historiene og forklaringene skal tilpasses individuelt og skrives i den form den enkelte forstår best. Tiltaket er aktuelt for hele autismespekteret.

Kurset gir en innføring i bakgrunn for tiltaket og framgangsmåte ved utarbeidelse av sosiale historier og visuelle forklaringer. Det er praktisk vinklet med mange eksempler.

Foreleser: Inger Lamache

Målgruppe: Kurset forutsetter kjennskap til hva det innebærer å ha autisme og egner seg for pedagoger, fagfolk og pårørende.

Kurset er fullt.

Priser:

  • gratis for ansatte i offentlig grunnskole i Oslo
  • 300 kr for foresatte til barn med ASD
  • 500kr for øvrige deltakere