Startpakken 3: Høytfungerende autisme/ Asperger syndrom i skolen.

autisme

Dette heldagskurset tar for seg sentrale kjennetegn ved Asperger syndrom/høytfungerende autisme. Kurset er praktisk rettet og gir mange eksempler fra skolehverdagen.

Kurset er fulltegnet!

Innhold:

  • Hva er Asperger syndrom/høytfungerende autisme? (Autismespekteret)
  • Tilrettelegging 
  • Sosial kompetanse
  • Stress og utfordrende atferd
  • Voksenatferd

Målgruppe: Pedagoger, fagfolk og ufaglærte.

Pris: kr 1000,- (gratis for ansatte i Osloskolen)

 

Vi  serverer kaffe og te. Ta med matpakke eller benytt deg av elevbedriftens pølsesalg! Husk kontanter!