Startpakken 1: Høytfungerende autisme/ Asperger syndrom i familien.

Foreldrekurs
DETTE KURSET ER FORBEHOLDT FORESATTE/PÅRØRENDE:
Kurset tar for seg sentrale kjennetegn ved Asperger syndrom/høytfungerende autisme (autismespekteret).

Det gis eksempler på metoder og hjelpemidler som kan være til hjelp for å håndtere de utfordringene man kan møte i hverdagen. Det kreves ingen forkunnskaper om autisme/Asperger syndrom

Påmeldingsfristen er utløpt

  • Hva er Asperger syndrom/høytfungerende autisme? (Autismespekteret)
  • Forståelsesvansker
  • Stress og utfordrende atferd
  • Tilrettelegging (praktiske tips)
  • Sosial kompetanse
  • Informasjon om diagnosen (hvem, hva, hvor?)

Målgruppe: Foresatte/pårørende.

Pris: kr 500. Påmelding innen 18.01.18.

Vi  serverer kaffe og te. Ta med matpakke! Elevbedriften selger kaker; ta med kontanter!