Startpakken 3: Høytfungerende autisme/ Asperger syndrom i skolen.

Startpakken

Påmelding klikk HER. Påmeldingsfrist 08.02.2018

Dette heldagskurset tar for seg sentrale kjennetegn ved Asperger syndrom/høytfungerende autisme. Kurset er praktisk rettet og gir mange eksempler fra skolehverdagen.

Innhold:

  • Hva er Asperger syndrom/høytfungerende autisme? (Autismespekteret)
  • Tilrettelegging 
  • Sosial kompetanse
  • Stress og utfordrende atferd
  • Voksenatferd

Målgruppe: Pedagoger, fagfolk og ufaglærte.

Pris: kr 1000,- (gratis for ansatte i Osloskolen)

Vi  serverer kaffe og te. Ta med matpakke og/eller benytt deg av elevbedriftens salg av skoleboller til

kr 10/stk (husk kontanter)!