Startpakken 2: Autisme og utviklingshemming.

autisme

Dette heldagskurset tar for seg sentrale kjennetegn ved autisme. Kurset er praktisk rettet med mange eksempler fra skolehverdagen. Det vil bli gitt tips om anvendelige metoder og hjelpemidler.

Det kreves ingen forkunnskaper om autisme

Kurset har hovedfokus på skolesituasjonen, men kan også være aktuelt for pårørende (når startpakke 1 er uaktuell pga funksjonsnivå).

Påmeldingsfristen er ute,

 Innhold:

  • Om autismespekterdiagnoser med vekt på forståelsesvansker
  • Tilrettelegging og motivasjon
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon
  • Sosial kompetanse
  • Utfordrende atferd
  • Personalatferd

Målgruppe: Pedagoger, fagfolk og ufaglærte (eventuelt foresatte til barn med autisme og utviklingshemming)

Pris: kr 1000,- (gratis for ansatte i Osloskolen og foresatte til barn med ASD i Oslo).

Vi serverer kaffe og te. Ta med matpakke eller benytt deg av elevbedriftens pølsesalg! Husk kontanter!