Ventelistekurs for skoler som har søkt veiledning fra Nordvoll

Kurset gir en innføring i hva det vil si å ha Asperger syndrom/høytfungerende autisme og prinsipper for en autismevennlig tilrettelegging av skoledagen. Det vil være noe anledning til å ta opp individuelle problemstillinger fra skolene, avhengig av deltakerantall.

Kurset avholdes for inviterte skoler og krever påmelding. Påmeldingslenke er sendt i invitasjonsbrev og mail.

Foreleser: Ellen Gjesti