Hovedseksjon

Nordvolls heftesamling

Nordvolls dokumentsamling

Nordvoll skole og autismesenter drev utadrettet virksomhet i årene 1994-2020. Skolens kompetanseteam (overført 17.08.2020 til Fagteam autisme i PPT), drev kompetanseutvikling, veiledning internt og ut til Osloskolene og holdt kurs i autismerelaterte emner. Gjennom årene forfattet dessuten kompetanseteamet en rekke faghefter anvendlige for alle som omgås mennesker med autisme. Vi gjør nå disse heftene tilgjengelig for alle som omgås mennesker med autismespekterdiagnoser. Merk: Det er ikke tillatt å publisere innhold fra heftene. Eventuell bruk/videreformidling av innhold fra heftene forutsetter at det refereres tydelig til Nordvoll og aktuelle heftes forfatter/e.

Hefte nr. 1: Autisme og Pubertet. Hvordan forklare og tilrettelegge for å håndtere pubereteten.

Forfatter: Ellen Gjest

Hefte nr. 2: Tilrettelegging for mennesker med autismespekterforstyrrelser.

Forfattere: Ellen Gjest, Torill Fjæran-Granum og Inger Lamache

Hefte nr. 3: Utfordrende atferd hos mennesker med autismespekterforstyrrelser. Forstå - Forebygge - Erstatte.

Forfattere: Inger Lamache, Anne Marie Endresen, Ellen Gjesti og Kristin Hurlen-Skau

Hefte nr. 4: Sosiale historier og visuelle forklaringer.

Forfattere: Ellen Gjesti og Torill Fjæran-Granum

Hefte nr. 5: Uformell kartlegging. Visuelle hjelpemidler og struktur for kartleggingssamtaler med elever med ASD.  Forside og innholdsfortegnelse

Forfattere: Ellen Gjesti, Kristin Hurlen-Skau og Inger Lamache

Hefte nr. 6: Sosial kompetanse

Forfatter: Ellen Gjesti

Hefte nr. 7: Kommunikasjon       Vedlegg: Idébank - kommunikasjon

Forfattere: Anne Marie Endresen, Berit Eide, Torill Fjæran-Granum og Ellen Gjest.