Hovedseksjon

Fagteam autisme

Skolen har over 10.000  bøker

Nordvoll tilbyr ikke lenger veiledning og kurs.

Høsten 2020 ble Nordvolls utadrettede tjenester (Kompetanseteamet og STI) flyttet til PPT under "Seksjon for kompetanseenhetene", lokalisert i Fyrstikkalléen 3A. Seksjon for kompetanseenhetene tilbyr veiledning og kurs til skolene vedrørende områdene autismespekterdiagnoser og sosial og emosjonell læring. 

Autismesatsingen i PPT utgjøres av Fagteam autisme (skoler) og Fagteam for tidlig og intensiv opplæring (barnehager).

Informasjon vedrørende veiledning og kurs finnes på PPTs nettside for kompetanseutvikling og veiledning. Spørsmål rettes til seksjonssjef Berit Weie.