Samlet info, råd og tips om Korona

Illustrasjon

Konkret nok til å være autismevennlig: Salaby: Lær om virus  (innholder også demovideo om håndvask)

Abilias huskeliste for håndvask: Last ned

Håndvask

Engelsk animasjon for de som vil ha begrunnelse for å vaske hender.  

Abilias temaplakater om (Korona-) virus: Last ned

Statped har lagt ut en rekke temaplakater for samtaler med visuell støtte på sin side om Alternativ og supplerende kommunikasjon

Generelle tips:

 • Viktig med konkret og tydelig plan for hjemmeskoledagene.
 • Husk detaljerte arbeidsplaner for hver økt.
 • Legg inn fysisk aktivitet.
 • Legg inn jevnlige og individtilpassede, avkoplende pauseaktiviteter 
 • Oppgaver må være utvetydelige. Innled med beskrivelse av hvordan de går fram for å løse oppgaven. Sjekk oppgavetekst for overført betydning og ikke-bokstavelige formuleringer! Husk den enkelte elevs begrepsforståelse.
 • De fleste elever med ASD vil ha nytte av daglige videosamtaler med gjennomgang av planer, rom for spørsmål/presisering og generell støtte/oppbacking (1-3x  pr. dag). Sjekk om planer og oppgaver er tydelige nok og tilstrekkelig avgrenset.
 • Ikke legg opp til mer enn du tenker eleven og foresatte er komfortable med.
 • Trygg foresatte på at skolen fortsatt har ansvaret for elevens læring!

Hjemmeundervisning

I forbindelse med de nasjonale smittevernstiltakene er det åpen tilgang til en rekke digitale ressurser:  

Gratis digitale ressurser til bruk i hjemmeundervisning

Statped's idé bank for hjemmeundervisning av elever med særlige behov

Sosial historie:De aller fleste elever med ASD vil ha nytte av spesifikk informasjon om hva hjemmeskole er. Vi har laget en Sosial historie om å ha hjemmeskole  (husk å tilpasse historie til elevens alder, begrepsforståelse, foretrukne vokabular mm.) Om  hjemmeskole

OBS: side 2 er tilleggsinfo for elever som blir innvilget skoletilbud i karantenetiden.

Informasjon om Korona (primært foresatte og pårørende):

Tips til hvordan info kan gis til barn og unge med ASD

Husk at all tilrettelegging og informasjon til barn og unge med ASD må tilpasses deres behov og forutsetninger!

Ossplussautisme har lagt ut dette på facecbook: Hva er Koronavirus

Autismeforeningen, Akershus fylkeslag, har lagt ut dette på sine nettsider:  rettigheter, tjenester, tilrettelegging og tilpasset informasjon

Kontakt med Nordvolls veiledere.

Nyttige facebookgrupper:

 • Koronadugnad for digitale lærere
 • Spesialpedaogogisk forum
 • Microsoft Teams i skolen
 • IKT-baserte hjelpemidler
 • iPad i tilpasset opplæring
 • Statped