Nordvoll har fått ekstraressurser til 50% veilederstilling ut 2018

Nordvoll skole har fått tildelt midler til en 50 % veilederstilling fra 15. mars og ut 2018 for i større grad å kunne bistå med mer og bedre veiledning til skoler med spesialgrupper for autisme.

Martin OlssonMartin Olsson, som er lærer og intern veileder ved Nordvoll skole, vil fra 15. mars få ansvar for veiledning til spesialgruppene.

Martin Olsson har lang erfaring fra arbeid med elever med autisme, og har spisskompetanse på veiledning på utfordrende adferd.

Stillingen legges til skolens kompetanseteam og inngår i en utvidelse av teamet. Skoler søker om bistand ved å laste ned "Behovsmeldingsskjema" som finnes på Nordvoll skoles hjemmeside og sende det inn til Nordvoll skole, i utfylt stand.Når søknad om bistand innvilges til dette formålet, vil det legges opp til en intensiv kartleggings- og veiledningsperiode. Dersom skoler har behov for annen bistand vil søknadene vurderes ut fra kompetanseteamets samlede kompetanse og følges opp av den som har best kompetanse på det aktuelle området.