Utadrettede tjenester flytter ut fra Nordvoll og legges til PPT.

Informasjon

Utadrettede tjenester (Kompetanseteamet og STI) flyttes til PPT fra høsten 2020. Vi kommer tilbake med mer informasjon om de praktiske konsekvensene når vi vet mer. For info om behovsmeldinger, se HER