Velkommen til nytt skoleår og nye utearealer!

Oversikt utearealet