Personale i utadrettet tjeneste

Kompetanseteamet - kurs/forelesninger og veiledning til skoler

 Inger Lamache

Inger Lamache - Koordinator, veileder og foreleser, 990 38 982

Kristin Hurlen-Skau

Kristin Hurlen-Skau - Veileder og foreleser, 901 32 287

Linda Riise

Linda Riise - Veileder og foreleser, 468 13 786

Komp. team Charlotte

Charlotte Egeland - Veileder 910 02 792

Line Gulstuen Meyer - Veileder øremerket 1.klassinger med ASD 952 86 933

ma

Martin Olsson

- 50% internveileder/50% veileder øremerket spesialgrupper for elever med ASD, 901 51 619

 

Veiledning barnehage:

Bente Oxholm

Bente Oxholm - Spesialpedagog og veileder, 988 18 878

Senter for tidlig intervensjon (STI) - veiledning til barnehager

Astri

Astri Valmo - fagkonsulent, 911 31 094

Camilla Frøshaug

Camilla Frøshaug - fagkonsulent, 928 45 027

Christine Lie

Christine Lie - fagkonsulent, 901 63 891

Hanne Skau

Hanne Skau - fagkonsulent, 901 63 503

Sigmund

Sigmund Eldevik - psykologspesialist, 91822707

Silje Nikolaisen

Silje Nikolaisen - koordinator og fagkonsulent, 414 74 944