Personale i utadrettet tjeneste

Kompetanseteamet - kurs/forelesninger og veiledning til skoler

 Inger Lamache

Inger Lamache - Koordinator, veileder og foreleser, 23 14 26 84

Ellen Gjesti

Ellen Gjesti - Veileder og foreleser, 23 14 26 80

Kristin Hurlen-Skau

Kristin Hurlen-Skau - Veileder og foreleser, 23 14 26 80

ma

 

 

 

 Martin Olsson  50% internveileder/50% veileder øremerket spesialgrupper for elever med ASD, 932 02 982

Linda Riise

Linda Riise - Veileder og foreleser, 23 14 26 82

Anne Silje Voll

Anne Silje Voll - Veileder og foreleser, 23 14 26 82

 

STI skole

 STI Cathrine Olsson

Cathrine Olsson  - fagkonsulent, 904 08 934

Veiledning barnehage:

Bente Oxholm

Bente Oxholm - Spesialpedagog og veileder, 905 02 057

Senter for tidlig intervensjon - veiledning til barnehager

Silje Nikolaisen

Silje Nikolaisen - koordinator og fagkonsulent, 414 74 944

Christine Lie

Christine Lie - fagkonsulent, 934 64 583

Sigmund

Sigmund Eldevik - psykologspesialist, 91822707

Hanne Skau

Hanne Skau - fagkonsulent, 988 53 135

Astri

Astri Valmo - fagkonsulent, 911 31 094