Personale i utadrettet tjeneste

Kompetanseteamet - kurs/forelesninger og veiledning til skoler

 Inger Lamache

Inger Lamache - Veileder og foreleser, 990 38 982

Kristin Hurlen-Skau

Kristin Hurlen-Skau - Veileder og foreleser, 932 58 668

Linda Riise

Linda Riise - Veileder og foreleser, 922 90 024

Komp. team Charlotte

Charlotte Egeland - Veileder og foreleser  997 39 662

An Maria Van Steenvoort

An Maria Van Steenvoort - Veileder 976 41 384

Line Gulstuen Meyer - Veileder og foreleser øremerket 1.klassinger med ASD 952 86 933

ma

Martin Olsson

- 50% internveileder/50% veileder og kursholder øremerket spesialgrupper for elever med ASD, 901 51 619

 

Senter for tidlig intervensjon (STI) - veiledning til barnehager

Astri

Astri Valmo - fagkonsulent, 911 31 094

Christine Lie

Christine Lie - fagkonsulent, 901 63 891

Hanne Skau

Hanne Skau - fagkonsulent, 901 63 503

Sigmund

Sigmund Eldevik - psykologspesialist, 91822707

Silje Nikolaisen

Silje Nikolaisen - koordinator og fagkonsulent, 414 74 944