Personale i utadrettet tjeneste

Personalet i utadrettet tjeneste

Kompetanseteamet - kurs/forelesninger og veiledning til skoler

Ellen Gjesti

Ellen Gjesti - Veileder og foreleser, 23 14 26 80

Kristin Hurlen-Skau

Kristin Hurlen-Skau - Veileder og foreleser, 23 14 26 80

 Inger Lamache

Inger Lamache - Koordinator, veileder og foreleser, 23 14 26 84

ma

 

 

 

 Martin Olsson - 50% internveileder/50% veileder øremerket spesialgrupper for elever med ASD, 932 02 982

Linda Riise

Linda Riise - Veileder øremerket skolestartere med ASD, 23 14 26 82

Anne Silje Voll

Anne Silje Voll - Veileder og foreleser, 23 14 26 82

 

STI skole

 STI Cathrine Olsson

Cathrine Olsson  - fagkonsulent, 904 08 934

Veiledning barnehage:

Bente Oxholm

Bente Oxholm - Spesialpedagog og veileder

Senter for tidlig intervensjon - veiledning til barnehager