Hovedseksjon

Hvem henvender jeg meg til?

Gutt med mobil

Spørsmål vedrørende eget barn fra nærpersoner: 

Kontaktlærer eller baseleder AKS   eller   tlf: 23 14 26 60tastevalg 2

Spørsmål vedrørende skoleskyss, skolebesøk, hospitering, ønske om elevplass eller praksisplass for studenter:

Undervisningsinspektør  Janne Bull Karlsen  eller tlf: 450 43 776

Nordvoll skole tilbyr ikke lenger kurs og veiledningstjenester. Spørsmål vedrørende veiledning og kurs rettes til PPT - Seksjon for kompetanseenhetene ved seksjonssjef Berit Weie