Hovedseksjon

Besøk og hospitering

Panorama nye utearealer

Nordvoll får stadig henvendelser om besøk, hospitering og praktiske tips/råd vedrørende skoletilbudet eller vedrørende  prosjektering av undervisningslokaler for elever med ASD. Dette tar tid og ressurser fra våre primæroppgaver, men vi ser viktigheten av å imøtekomme slike henvendelser.

Vi har derfor følgende tilbud til besøkende;  

Hospitering 3 eller 5 dager
Skolen får mange henvendelser om hospitering fra lærere ved andre skoler. Nordvoll tilbyr derfor en hospiteringspakke for lærere. Pakken består av;

  • innledning med presentasjon av Nordvoll skole og autismesenter
  • den hospiterende følger en lærer gjennom hele undervisningsdagen
  • det settes av tid til spørsmål og veiledning fra aktuelle lærer. Om ønskelig kan det også avtales samtale med veileder fra Nordvolls kompetanseteam

Pris: kr 3500 for tre dager / kr 5000 for fem dager.

Spørsmål og bestilling sendes: Janne Bull Karlsen

Prosjekteringspakke:
Skolen får spørsmål om prosjektering av egnede lokaler for undervisning av barn med autisme. På bakgrunn av våre erfaringer med utvikling av skreddersydde lokaler for elevgruppen, samt elevenes utemiljø, kan Nordvoll tilbyr kurs for prosjekteringsgrupper bestående av arkitekter og brukerrepresentanter.

  • Innledning om ASD med spesielt fokus på behov som gir konsekvenser for utforming av miljøet
  • Prosjektering av undervisningslokaler og/eller utemiljø
  • Omvisning i undervisningslokaler og/eller utemiljø

Varighet: 3 timer Pris: 5000kr   Lunsjpakke kan bestilles, kr 200 pr person.

Spørsmål og bestilling sendes: Lene Simenstad