Nordvolls dokumentsamling

Nordvolls dokumentsamling

Gjennom skolens 20 første år som spesialskole og autismesenter, utarbeidet skolens kompetanseteam faghefter ment som basiskunnskap og verktøy i arbeid med elever med autisme. Dokumentsamlingen består av 7 hefter. I disse heftene er det samlet prosedyrer, veiledere, sjekklister og verktøy utarbeidet av kompetanseteamet og utprøvd av personalet ved skolen. Dokumentsamlingen innholder også flere artikler skrevet av spesialpedagoger i skolens tidligere  kompetanseteam*. Dokumentene representerer skolens felles verktøy og retningslinjer som sammen med skolens visjon og verdier skal ligge til grunn for alt arbeid ved skolen.

Her finner du våre sjekklister for:

  • Tilrettelegging (hefte #2)
  • Analyse av utfordrende atferd (hefte #3)
  • Personalatferd (hefte #2 og 3)
  • Valg av mål og evaluering av kommunikasjonsopplæringen (hefte #7)

I hefte #3 finner du dessuten "funksjonsblomsten", et visuelt hjelpemiddel for å avdekke om utfordrende/uhensiktsmessig atferd kan ha flere funksjoner.

Vi har som målsetning å nå ut med autismerelatert kompetanse til flest mulig. Fagheftene revideres med jevne mellomrom.

Nærmere beskrivelse av hefter finnes til høyre på denne siden.

Hefter og Elthospill kan bestilles ved å sende en mail til Sigrun Skaug

* Som en følge av omorganiseringer i Osloskolen er skolens kompetanseteam fra høsten 2020 flyttet inn under PPT, faggruppe autisme.

Prisliste:

Hefte # 1: Kr 200,-

Hefte # 2: Kr 200,-

Hefte # 3: Kr 200,-

Hefte # 4: Kr 300,-

Hefte # 5: Kr 300,-

Hefte # 6: Kr 150,-

Hefte # 7: Kr 300,-

Prisene over gjelder ved bestilling av enkelthefter eller inntil 6 hefter.

Alle 7 heftene samlet: kr 1500