Hovedseksjon

Transport til AKS på skolens fridager

 

Det er foreldrenes ansvar å bestille taxi og ordne ledsager ved behov til og fra AKS under heldagsåpent. Det er viktig at det er ordnet avtale med bydel om TT-kort eller betalingsavtale før transporten bestilles. Husk TT-kort og penger til egenandelen. 

Ved utfylling av påmeldingsskjema for heldagsåpent, er det viktig å føre på hvilke transportavtaler som er gjort. Spesielt er det viktig at skolen får vite når eleven blir levert på morgenen og når eleven skal reise fra skolen. Dersom det er avtale med fast sjåfør / fast bil er det viktig at skolen får oversikt over drosjenummer/selskap.