Salg av kurs og veiledningstjenester

Salg av kompetanse

Kompetanseteamet kan selge tjenester til andre instanser i eller utenfor Oslo.

Vi fakturerer da for tjenestene (dette gjelder også interne kurs på skoler i Oslo der vi ikke er involvert i et veiledningsforhold). Bestillingsskjema finner du nederst til høyre på denne siden.

Kurs og forelesninger: 

Vi kan holde våre ordinære forelesninger/kurs, kombinasjoner av disse eller skreddersy temaer for den enkelte oppdragsgiver. Vårt primære utgangspunkt er barn og unge med ASD.

Vi kan også tilby pakker med kombinerte innføringskurs og workshops  med praktisk opplæring og veiledning i autismerelaterte metoder, som for eksempel: Sosiale historier/visuelle forklaringer, Selvforståelse, diagnoseinnsikt og diagnoseformidling eller KAT-kassen, tegneseriesamtaler o.a. visuell støtte i samtaler og kartlegging. Disse bestillingskursene er spesielt egnet for arbeidsplasser som vil skolere og fordype seg.

Vi fakturerer 1500kr/timen for kurs/forelesninger og workshops. I tillegg tilkommer 500kr i reisetid utenfor Oslo, samt kjøregodtgjørelse etter Statens satser.

Kurs/forelesning i våre lokaler kombinert med besøk på Nordvoll kan også avtales, kr 2000/time. Bestillingsskjema øverst til høyre på denne siden.

 

Veiledning:

Vi kan ved kapasitet påta oss veiledningsoppdrag til fagpersoner, personalgrupper eller grupper fra ulike skoler/boliger/avlastning i en kommune. Vi fakturerer 1000kr/timen for veiledning.

Ved omfattende for/etterarbeid (mer enn 1 time pr time tilstedeværelse hos oppdragsgiver) legges dette til med samme timepris. Veileder avklarer isåfall dette med oppdragsgiver.

Reisegodtgjørelser (km og reisetid) som for kurs og forelesninger.

Henvendelser vedrørende kurs, forelesninger og veiledningstjenester til Inger Lamache

Veiledningstilbud

 • Observasjon og kartlegging
 • Organisering og tilrettelegging av undervisningstilbud/aktivitetstilbud i skole, avlastningsbolig el.l.
 • Metoder og tiltak tilpasset barn og unge med ASD
 • Sosial fungering/sosial forståelse (sosiale historier og visuelle forklaringer)
 • Selvforståelse og diagnoseinnsikt (psykoedukasjon)
 • Informasjon om diagnosen til klassen/medelever, foresatte, skole/personale i bolig/avlastning el.l.
 • Visuelt støttede samtaler (tegneseriesamtaler, KAT-kassen m.m.)
 • Valg og eventuelt utarbeidelse av hjelpemidler
 • Utfordrende atferd (analyse/forståelse av funksjon og utarbeidelse av tiltak som gir eleven mer hensiktsmessige strategier)

Kombinert besøk-og fagpakke:

Vi kan tilby å holde kurs/forelesninger for personalgrupper på Nordvoll. Man kan da også få anledning til omvisning i deler av skolens lokaler etter elevenes undervisningstid.

Innhold:

 • Presentasjon av Nordvoll skole og autismesenter
 • Kurs/forelesning i autismerelaterte temaer (eventuelt workshop) etter bestilling
 • Omvisning i undervisningslokaler og/eller utemiljø

Varighet: etter avtale  Pris: 2000kr/time

Prisen inkluderer kaffe. Ved heldagsopplegg kan enkel lunsj bestilles i tillegg, 200 kr/pr. person.

Spørsmål og bestilling sendes Inger Lamache