Salg av kurs og veiledningstjenester

Kompetanseteamet kan selge tjenester til vgs og andre instanser i eller utenfor Oslo.

Vi fakturerer da for tjenestene (dette gjelder også interne kurs på videeregående skoler i Oslo og grunnskoler der vi ikke er involvert i et veiledningsforhold). 

 

Kurs og forelesninger: 

Vi kan holde våre ordinære forelesninger/kurs, kombinasjoner av disse eller skreddersy temaer for den enkelte oppdragsgiver. Vårt primære utgangspunkt er barn og unge med ASD.

Vi kan også tilby pakker med kombinerte innføringskurs og workshops  med praktisk opplæring og veiledning i autismerelaterte metoder, som for eksempel: Sosiale historier/visuelle forklaringer, Selvforståelse, diagnoseinnsikt og diagnoseformidling eller KAT-kassen, tegneseriesamtaler o.a. visuell støtte i samtaler og kartlegging. Disse bestillingskursene er spesielt egnet for arbeidsplasser som vil skolere og fordype seg.

Vi fakturerer 1500kr/timen for kurs/forelesninger og workshops. I tillegg tilkommer 500kr i reisetid utenfor Oslo, samt kjøregodtgjørelse etter Statens satser.

Kurs/forelesning i våre lokaler kombinert med besøk på Nordvoll kan også avtales, kr 2000/time. 

 

Henvendelser vedrørende kurs, forelesninger og workshops sendes til fungerende ass.rektor Heidi Lain Knudsen . Spesifiser ønsket tema/innhold, tidsramme og forslag til mulige datoer og merk emnefeltet med "Bestilling av kurs".

Betillingsskjema og brosjyre

Veiledningstilbud

  • Observasjon og kartlegging
  • Organisering og tilrettelegging av undervisningstilbud/aktivitetstilbud i skole, avlastningsbolig el.l.
  • Metoder og tiltak tilpasset barn og unge med ASD
  • Sosial fungering/sosial forståelse
  • Selvforståelse og diagnoseinnsikt 
  • Informasjon om diagnosen til klassen/medelever, foresatte, skole/personale i bolig/avlastning el.l.
  • Visuelt støttede samtaler (tegneseriesamtaler, KAT-kassen m.m.)
  • Valg og eventuelt utarbeidelse av hjelpemidler
  • Utfordrende atferd (analyse/forståelse av funksjon og utarbeidelse av tiltak som gir eleven mer hensiktsmessige strategier)