Alternativ og supplerende kommunikasjon

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Denne forelesningen handler om barn og unge med diagnoser innen autismespekteret som i liten eller ingen grad benytter talespråk som kommunikasjonsform. Målgruppen er barn og unge med ASD og tilleggsvansker, dvs ikke Asperger syndrom og høytfungerende autisme.

Innhold:

  • Forutsetninger for funksjonell kommunikasjon
  • Opplæringsområdet kommunikasjn og Nordvolls sjekklister
  • Etablering av ulike former for ASK med vekt på tegn og bilder
  • Alternativ kommunikasjon på alvor - hvordan formidle viktig informasjon til brukere av ASK