Asperger syndrom og høytfungerende autisme i skolen

Glade skoleelever illustrasjon

Kurset gir en innføring i hva det vil si å ha Asperger syndrom/høytfungerende autisme og prinsipper for en autismevennlig tilrettelegging av skoledagen

Målgruppe: Pedagoger, assistenter, sosiallærere, skoleledere - alle som skal omgås og undervise elever med Asperger syndrom/høytfungerende autisme i skolen.