ASD og utviklingshemming i skolen

Glade skoleelever, illustrasjon

Kurset omhandler:

  • Forståelse for autismevanskene
  • Tilrettelegging av skoledagen
  • God personalatferd og gode opplæringsstrategier
  • Viktige hensyn og holdninger som gir en god skole for alle

Målgruppe: Pedagoger, assistenter, sosiallærere, skoleledere - alle som skal omgås og undervise elever med autisme og utviklingshemming i skolen.