KAT-kassen

KAT-kassen

KAT-kassen er ikke en (katt i) kasse, men en perm med konkretiseringsverktøy for samtaler om følelser. Kurset tar for seg elementene i KAT-kassen og andre strategier for å konkretisre og visualisere elevens utsagn, tanker, følelser og handlinger. Elementene i KAT-kassen og andre visuelle støttestrategier som tegneseriesamtaler og +/- skjema blir gjennomgått. Elementene i KAT-kassen er:

  • Måleinstrument/skala for gradering av følelser.
  • Ansikt- og tekstkort som visualiserer 10 ulike grader av 10 følelseskategorier
  • Kroppen (Hva føler du hvor i kroppen når?)
  • Mine sirkler. Et verktøy til at visualisere relasjoner, vennskap og interesser fra det helt nære, personlige til mer distansert, offentlig, allment
  • Året/uken/døgnet. Hva skjer - når oppstår følelser som er vanskelig å håndtere - eller som man kan glede seg til?
  • Atferdspaletten. Kategorisering av ulike typer strategier/atferd ved hjelp av fargekoder og begripelig informasjon. Idéer til rollespill og samtaler i gruppe eller individuelt

KAT-kassen og andre former for konkretisering og visuell støtte kan bidra til å:

  • gi oss god innsikt i hvordan eleven selv oppfatter en situasjon, kartlegge hvordan han/hun tenker og føler og hvorfor eleven gjør som han/hun gjør
  • gi oss innsikt i elevens emosjonelle perspektiv, hjelpe eleven med strategier til å mestre egne følelser og sammen finne gode tanke- og handlingsstrategier
  • avdekke misforståelser og gi eleven bedre forståelse for og mer funksjonell atferd i sosiale situasjoner og begripelig informasjon om hensiktsmessig atferd i ulike sammenhenger

Forelesningen vil gi mange eksempler og noen praktiske øvelser på hvordan vi kan bruke ulike innfallsvinkler.