Kommunikasjonsvansker

Kommunikasjon

Denne forelesningen tar for seg forståelsesvanskene og de konsekvenser dette medfører.

  • Hvordan bør vi som omgås barn og unge med høytfungerende autisme og Asperger syndrom formidle oss til dem?
  • Hvordan kan vi forstå de ulike utslagene kommunikasjonsvanskene gir?
  • Hvilke innvirkninger har forståelsesvansker, sanseforstyrrelser og vedvarende stress på kommunikasjon? Hvordan arter kommunikasjonsvanskene seg, hva er de funksjonelle sammenhengene og hvordan kan vi hjelpe?