Om ASD med vekt på forståelsesvansker

autisme

Denne forelesningen handler om hva som kjennetegner barn og unge med diagnoser innen autismespekteret. Kjerneområdene innen autismeproblematikk vil bli belyst.

Disse er:

  • Kvalitative avvik i sosialt samspill og verbal og nonverbal kommunikasjon
  • Begrenset repertoar ifht. aktiviteter og interesser

Målsettingen med kurset er å gi innsikt i forståelsesvanskene som er forbundet med en ASD diagnose