Oppstartskurs for skoler som får 1.klassinger med ASD

Kurset omhandler:

  • Forståelse for autismevanskene
  • Tilrettelegging av skoledagen
  • God personalatferd og gode opplæringsstrategier
  • Viktige hensyn og holdninger som gir en god skole for alle