Personalatferd

Veiledning til skoler

Forelesningen belyser hvordan voksnes atferd og holdninger påvirker personer med diagnoser innen autismespekteret i forhold.

Hvordan kan god personalatferd øke:

                                                  •  Trivsel

                                                 •  Gjensidig kommunikasjon

                                                 •  Selvstendighet

Hvordan kan god personalatferd redusere

                                                 •  Stress og utfordrende atferd

Forelesningen tar utgangspunkt i skolehverdagen, men prinsippene kan være nyttige også for pårørende og personale i boliger og avlastning.

Temaet vil bli illustrert med praktiske eksempler, animasjoner og videoeksempler.