Selvforståelse og diagnoseinnsikt ved autisme og Asperger syndrom.

Selvforståelse

Hvordan hjelpe barn og unge med ASD å forstå, akseptere og leve med sin diagnose?

Forelesningen gir en innføring i psykoedukativ metode med utgangspunkt i materiell utviklet av Peter Vermeulen. Ulike versjoner, annet materiell og individuelle tilpasninger av arbeidsark vil bli gjennomgått.

Kurset kan gjennomføres som ren forelesning (med praktiske eksempler!) eller som workshop eller kurspakke med oppfølging og veiledning.

Målgruppe: Kurset retter seg fortrinnsvis mot fagfolk som har som oppgave å informere barn og unge om egen diagnose. Kurset forutsetter autismekompetanse, men kan gjennomføres som en kurspakke med innledende basiskunnskap om autisme og Asperger syndrom.

Forutsatt tilstrekkelig avsatt tid, kan også materiell og framgangsmåte for "Verden i fragmenter" gjennomgås:

  • avdekking av stressfaktorer og  hjelp til stressmestring
  • kartlegging av styrker og vansker, problemanalyse og løsningsstrategier

Estimert tid: Forelesning kun selvforståelse: 3 timer, Selvforståelse + "Verden i fragmenter": 6 timer

Eventuell tilleggstid til Workshop, oppfølging, veiledning kan avtales etter behov.