Sosial kompetanse

sosial kompetanse

Forelesningen viser hvordan elever med diagnoser innen autismespekteret kan få positive sosiale erfaringer.  Vi vil vise hvordan vi kan fremme sosial kompetanse ved å ta hensyn til den enkeltes interesser og egenskaper, tilrettelegge for mestring og ha relevante forventninger.

Forelesningen har mange eksempler på aktiviteter som fremmer samvær,felles opplevelser og sosial samhandling. Det vil også bli informert om metoder som fremmer sosial forståelse.

Eksemplene er hentet fra hele autismespekteret, både fra elever ved Nordvoll skole og de som går i vanlige skoler.