Sosiale historier og visuelle forklaringer

Glade skoleelever illustrasjon

Dette er pedagogiske tiltak som har som mål å fremme sosial forståelse og sosial kompetanse hos mennesker med autismespekterdiagnoser (ASD).

Sosiale historier/visuelle forklaringer kan bl.a. være nyttig for å erstatte utfordrende atferd, fremme affektregulering og forberede endringer.

Historiene og forklaringene skal tilpasses individuelt og skrives i den form den enkelte forstår best. Tiltaket er aktuelt for hele autismespekteret.

Kurset gir en innføring i bakgrunn for tiltaket og framgangsmåte ved utarbeidelse av sosiale historier og visuelle forklaringer. Det er praktisk vinklet med mange eksempler.

Kurset kan på bestilling gjennomføres som ren forelesning eller som workshop eller kurspakke med oppfølging og veiledning.

Målgruppe: Kurset forutsetter kjennskap til hva det innebærer å ha autisme og egner seg for pedagoger, fagfolk og pårørende.