Stress - fra tiltak til mestringsstrategier

Stress

Kurset er praktisk rettet og inneholder mange eksempler på:

  • metoder som kan kartlegge den utfordrende atferdens årsak(er) og funksjon
  • hvordan vi kan hjelpe mennesker med ASD å redusere og håndtere stress

Målgruppe: Pedagoger, fagfolk og pårørende