Tegneseriesamtaler og annen visuell støtte

Tegneseriesamtaler

Forelesningen tar for seg metoder for å visualisere elevens og andres utsagn, tanker, følelser og handlinger. Ulike former for visuell støtte kan bidra til å gi oss god innsikt i hvordan eleven selv oppfatter en situasjon, kartlegge hvordan han/hun tenker og føler og hvorfor eleven gjør slik han/hun gjør. Ved hjelp av enkel visuell støtte kan vi få fram elevens perspektiv, formidle andre mulige perspektiver og komme fram til nye og mer hensiktsmessige strategier. Visuell støtte kan bidra til å avdekke misforståelser og bidra til å gi eleven bedre forståelse for og mer funksjonell atferd i sosiale situasjoner. Visuelt støttede samtaler gir et godt utgangspunkt for utarbeiding av sosiale historier eller andre hjelpemidler. Forelesningen vil gi mange eksempler på hvordan vi bruker ulike innfallsvinkler. 

Målgruppe: Kurset forutsetter kunnskap om hva det innebærer å ha autisme og egner seg for pedagoger, fagfolk og pårørende.