Tilrettelegging og motivasjon

Konkretbilde

Forelesningen vil med mange eksempler og demonstrasjoner av ulike hjelpemidler vise hva vi mener er god tilrettelegging for mennesker med autismespekterforstyrrelser.

Vi vil vise hvordan tilstrekkelig grad av struktur og organisering kan gi forutsigbarhet, orden og oversikt, skape selvstendighet og bedre forutsetninger for kommunikasjon og større fleksibilitet.

Eksemplene er hentet fra hele autismespekteret, både elever ved Nordvoll skole og de som går i vanlige klasser.