Utfordrende atferd

Utfordrende atferd

Forelesningen vektlegger hvordan vi kan forstå utfordrende atferd med utgangspunkt i elevens perspektiv. Utfordrende atferd kan ha mange funksjoner, noe som har konsekvenser for hvilke og hvor mange tiltak vi velger å bruke.

Temaer som gjennomgås er blant annet:

  • Utfordrende atferd som mestringsstrategi
  • Funksjonsblomsten – kartlegging og valg av metode
  • Nordvolls sjekkliste for utfordrende atferd

Forelesningen gir en praktisk gjennomgang av anvendelige metoder for å forstå, forebygge og erstatte utfordrende atferd samt tommelfingerregler ved akutt håndtering av truende og farlig atferd.