Veiledning til skoler med elever med ASD

Gutt i klasserom

Alle veilederne har som hovedregel hjemmekontor som følge av smittevernstiltakene, men har nå begynt å delta på møter ute på skolene forutsatt at gjeldende smittevernsregler overholdes. Vi kan også treffes på mail, mobil eller på chat og videokonferanse i Teams.

Slik søker du veiledning fra Fagteam autisme

 Inger Lamache

Inger Lamache - Veileder og foreleser, 990 38 982

Kristin Hurlen-Skau

Kristin Hurlen-Skau - Veileder og foreleser, 932 58 668

Linda Riise

Linda Riise - Veileder og foreleser, 922 90 024

Komp. team Charlotte

Charlotte Egeland - Veileder og foreleser  997 39 662

An Maria Van Steenvoort

An Maria Van Steenvoort - Veileder og foreleser 976 41 384

Line Gulstuen Meyer - Veileder og foreleser 952 86 933

Utadrettede tjenester flyttet ut fra Nordvoll til PPT 17.08.20

Som en følge av omorganiseringer i Utdanningsetaten i Oslo vil Nordvoll skole ikke lenger tilby veiledning- og kurstjenester.

Utadrettede tjenester (Kompetanseteamet og STI) er flyttet til PPT fra høsten 2020, under autismesatsingen 'Fagteam autisme'.

Vi kommer tilbake med lenke til nettside for PPT.

Vi har spisskompetanse på:

 • Metoder og tiltak tilpasset elever med ASD
 • Sosial fungering/sosial forståelse (sosiale historier og visuelle forklaringer)
 • Visuelt støttede elevsamtaler (tegneseriesamtaler, KAT-kassen m.m.)
 • Valg og eventuelt utarbeidelse av individuelt tilpassede hjelpemidler
 • Informasjon om hva det innebærer å ha ASD og om konsekvenser for tilrettelegging og pedagogiske tiltak
 • Utfordrende atferd (analyse/forståelse av funksjon og utarbeidelse av tiltak som gir eleven mer hensiktsmessige strategier)
 • Bistand ved akutte hendelser og kriser

Autismevennlig tilnærming

Kartlegging:

 • tegneseriesamtaler
 • KAT-kassen
 • +/- skjema
 • IVAS
 • elevenes egenrapport
 • sjekklister (for kommunikasjon, tilrettelegging, utfordrende atferd og personalatferd)
 • funksjonsblomsten (kartlegging av atferds ulike funksjoner)
 • Visuell støtte til kartleggingssamtaler med elever med ASD samlet se hefte nr 5