WEBKURS

Gutt og jente, med skoleelementer

Fagteam autisme har laget webkurs for skoler som får 1.klassinger med ASD. Webkursene består av fire moduler som innholder kunnskap vi mener er viktig at  lærere og annet personell på skole og i AKS har i møte med elever med ASD. Modulene bør ses i nummerert rekkefølge. De varer 15-20 minutter og inneholder refleksjonsspørsmål og oppgaver vi anbefaler at dere gjør sammen i teamet rundt eleven/e. 

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4