Praktisk info om påmeldinger

PÅMELDINGSLENKER LEGGES UT I JANUAR OG AUGUST. DISSE KAN NÅS DIREKTE FRA KALENDEREN ELLER VIA SIDEN SOM OMTALER KURSENE INNEVÆRENDE SEMESTER.

Ansatte i Osloskolen skal oppgi sin skolemailadresse (@osloskolen.no eller @ude.oslo.kommune.no)

NYTT I 2019 FOR DELTAKERE SOM IKKE ER ANSATT I OSLOSKOLEN:

Vi er pålagt å be om betalers organisasjonsummer (når arbeidsgiver betaler kurset) eller fødselsnummer (for privatpersoner som betaler kurset selv). Dersom du av personvernsgrunner ikke ønsker å oppgi hele personnummeret, ber vi deg likevel oppgi fødselsdato.

*understreket tekst = hyperlenker. Det vil si at når du klikker på den teksten, kommer du til ny side eller påmelding til kurs! 

Tilbake til  Om kurs på Nordvoll