Før du melder deg på kurs

*Blå skrift = hyperlenker. Det vil si at når du klikker på den blå skriften, kommer du til ny side eller påmelding til kurs! 

Sjekk målgruppe:

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere differensierer vi kursene våre for å treffe deltakeres behov og forventninger best mulig. Før du melder deg på er det derfor viktig at du sjekker kursbeskrivelsene med tanke på om de treffer deg med tanke på din rolle/situasjon og de/n person/er du omgås som har en autismespekterdiagnose (ASD):

 • Er du foresatt eller fagperson?
 • Forholder du deg til barn/unge med høytfungerende autisme/Asperger syndrom eller barn/unge med autisme og uviklingshemming?
 • Trenger du grunnleggende kunnskap om ASD eller har du allerede dette og vil fordype deg i ASD-relatert metodikk? Startpakken gir grunnleggende kunnskap, mens temakursene går mer i dybden og vil forutsette at deltaker har kunnskap om ASD. 
  • Asperger syndrom/høytungerende autisme i familien er forbeholdt foresatte og pårørende. Det erstatter det tidligere foreldrekurset. Primært fokus på høytfungerende autisme/Asperger syndrom og hjemmearena.
  • Asperger syndrom/høytfungerende autisme i skolen er for pedagoger og fagfolk. Fokus på tilrettelegging av et autismevennlig miljø og pedagogiske tiltak i skolen.
  • Autisme og utviklingshemming i skolen  er primært for pedagoger og fagfolk, men kurset kan også være aktuelt for pårørende når startpakke 1 er uaktuell pga funksjonsnivå. Det vil dog ha hovedfokus på skolesituasjonen. Fokus er på tilrettelegging av et autismevennlig miljø for elever med ASD og utviklingshemming.
  • Temakursene er primært for pedagoger og fagfolk og forutsetter grunnleggende autismekompetanse.

Info om deltakerkategori:

 • Vi trenger alle foresattes adresse og alle fagpersoners arbeidssted/skole bl.a. for korrekt fakturering. Nordvoll finansieres av Osloskolen. Andre deltakere enn ansatte i Osloskolen skal derfor betale deltakeravgift.

Deltakers mailadresse:

 • trenger vi for å sende kursbekreftelse og praktisk informasjon. Det er viktig at vi når deltaker når vi sender bekreftelsen! Dersom du melder på andre enn deg selv, er det derfor viktig at du har deres mailadresse for hånden, alternativt tar ansvar for å gi dem beskjed dersom du benytter egen mailadresse til andres påmelding. Ikke benytt skolens postmottak som mailadresse, - kursinfo vil da neppe komme til aktuelle deltaker i tide!  Vennligst spar oss for unødige telefonsamtaler og mailkorrespondanse via tredjeperson; dette stjeler tid fra vår hovedoppgave som er å heve kompetansen rundt barn og unge med ASD! (vi har ikke kontorpersonell til å ivareta kurspåmeldinger, dette gjøres av koordinator i skolens kompetanseteam). Sjekk at du har skrevet korrekt mailadresse! 

Påmeldingsbekreftelse:

 • gis som fellesmail etter at påmeldingsfristen erutløpt/en ukes tid før kurset. Du får altså ingen umiddelbar bekreftelse, men en påminning om at du er påmeldt og praktisk info ca en uke før kurset.
 • Notér tittel og tid for kurset du har meldt deg på! Så slipper du å bruke egen og andres/vår tid på å finne ut hva og når du er påmeldt!
 • skrivefeil i mailadressen hindrer oss i å nå deg med kursinfo- og bekreftelse.

Form:

 • De kursene vi holder på Nordvoll blir gjerne fulltegnet og deltakerne har ofte svært variert bakgrunn og forholder seg til et spekter av barn/unge med ASD. Disse kursene holdes derfor primært som forelesninger.
 • Alle kursene kan dog bestilles til egen arbeidsplass og tilpasses da deltakernes behov og ønsker. Spesielt temakursene egner seg som workshops og kan gjennomføres over flere økter med oppfølgende gruppeveiledning. Mer info

Avmelding:

 • Dersom du er påmeldt et kurs og ikke har anledning til å stille, vennligst meld avbud (gjelder alle!) 
 • Avbud ettet påmeldingsfristen eller manglende oppmøte medfører ordinær fakturering.

Får du ikke meldt deg på?

 • Da er kurset fullt! Grunnen til at vi stenger påmeldingen, er at vi begrenser deltakerantall av hensyn til elevene på Nordvoll. Vi setter ikke deltakere på venteliste for kurs, så vennligst følg med på nettsidene våre og meld deg på neste gang kurset annonseres. Startpakkene gjentas hvert halvår og temakursene hvert år.

Finner du ikke et kurs som fyller dine/arbeidsstedet ditt sine behov?

All viktig informasjon om kursene våre finnes på nettsidene under fanen

VEILEDNING OG KURS => KURS =>GENERELT OM KURS eller KURS... (aktuelt halvår).

Til Om kurs på Nordvoll