Får du ikke meldt deg på?

  • Da er kurset fullt! Grunnen til at vi stenger påmeldingen, er at vi begrenser deltakerantall av hensyn til elevene på Nordvoll. Vi setter ikke deltakere på venteliste for kurs, så vennligst følg med på nettsidene våre og meld deg på neste gang kurset annonseres. Heldagskursene gjentas hvert halvår og halvdagskursene hvert år.