Form

  • De kursene vi holder på Nordvoll blir gjerne fulltegnet og deltakerne har ofte svært variert bakgrunn og forholder seg til et spekter av barn/unge med ASD. Disse kursene holdes derfor primært som forelesninger.
  • Alle kursene kan dog bestilles til egen arbeidsplass og tilpasses da deltakernes behov og ønsker. Spesielt temakursene egner seg som workshops og kan gjennomføres over flere økter med oppfølgende gruppeveiledning. Mer info