Info om deltakerkategori

  • Ansatte i osloskolen deltar gratis, forutsatt at påmelding inneholder skolemailreferanse (@osloskolen.no eller @ude.oslo.kommune.no)
  • Vi trenger alle foresattes adresse og alle fagpersoners arbeidssted/skole bl.a. for korrekt fakturering. Nordvoll finansieres av Osloskolen. Andre deltakere enn ansatte i Osloskolen skal derfor betale deltakeravgift
  • Nytt i 2019: vi er pålagt av utdanningsetaten/Oslo kommune å be om organisasjonsnummer eller fødselsnummer for deltakere som ikke er ansatt i Osloskolen. Privatpersoner som av personvernsgrunner ikke ønsker å oppgi hele fødselsnummeret, skal likevel oppgi fødselsdato.