Påmeldingsbekreftelse

Påmeldingsbekreftelse:

  • gis som fellesmail etter at påmeldingsfristen er utløpt. Du får altså ingen umiddelbar bekreftelse, men en påminning om at du er påmeldt og praktisk info ca en uke før kurset (påmeldingsverktøyet vi benytter gjør ikke dette automatisk, og enkeltvise, manuelle bekreftelser ville krevd tid vi prioriterer til våre primæroppgaver - nemlig veiledning og kursing).
  • Notér tittel og tid for kurset du har meldt deg på! Så slipper du å bruke egen og andres/vår tid på å finne ut hva og når du er påmeldt!
  • skrivefeil i mailadressen hindrer oss i å nå deg med kursinfo- og bekreftelse.