Sjekk målgruppe

Sjekk målgruppe:

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere differensierer vi kursene våre for å treffe deltakeres behov og forventninger best mulig. Før du melder deg på er det derfor viktig at du sjekker kursbeskrivelsene med tanke på om de treffer deg med tanke på din rolle/situasjon og de/n person/er du omgås som har en autismespekterdiagnose (ASD)

  • Er du foresatt eller fagperson?
  • Forholder du deg til barn/unge med høytfungerende autisme/Asperger syndrom eller barn/unge med autisme og uviklingshemming?
  • Trenger du grunnleggende kunnskap om ASD eller har du allerede dette og vil fordype deg i ASD-relatert metodikk? De tre førstnevnte kursene under (tidligere 'Startpakken') gir grunnleggende kunnskap, mens temakursene går mer i dybden og vil forutsette at deltaker har kunnskap om ASD. 

 

Asperger syndrom/høytungerende autisme i familien er et foreldrekurs, forbeholdt foresatte og pårørende. Kurset har primært fokus på høytfungerende autisme/Asperger syndrom og hjemmearena.

Asperger syndrom/høytfungerende autisme i skolen er for pedagoger og fagfolk. Fokuset er på tilrettelegging av et autismevennlig miljø og pedagogiske tiltak i skolen.

Autisme og utviklingshemming i skolen  er primært for pedagoger og fagfolk, men kurset kan også være aktuelt for pårørende når foreldrekurset er uaktuell pga funksjonsnivå. Det vil dog ha hovedfokus på skolesituasjonen. Fokus er på tilrettelegging av et autismevennlig miljø for elever med ASD og utviklingshemming.

Temakursene forutsetter grunnleggende autismekompetanse.