Kurs våren 2020

Kurs våren 2020

NORDVOLLSEMINARET (26.-27.mars) ER AVLYST ETTER ANBEFALINGER FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET MTP Å FOREBYGGE KORONASMITTE.

AVVENT NÆRMERE BESKJED OM ØVRIGE KURS (gjenværende temakurs)

Datoer og temaer:

Klikk på kurset for mer info og påmelding.

Generell info om kurs HER

Kurs for inviterte

 

Oppfølgingskurs for skoler som har elever med ASD i 1.klasse: 14.05.20, kl. 12.00-15.30

Kursdeltakelse forutsetter at man har deltatt i årets oppfølgingspakke. Elektronisk påmelding sendes ut i invitasjon fra Nordvoll.

2.juni: Oppstartskurs for skoler som får 1.klassinger med ASD høsten 2020

Kurset vil bli holdt i Utdanningsetatens kurslokaler. Aktuelle skoler blir kontaktet for nærmere info og påmelding
Tidsramme: 13.00-15.30
Forelesere: Linda Riise, Line Gulstuen Meyer, Charlotte Egeland og An Maria Van Steenvoort