Kurs høsten 2017

Forelesning

Du kommer til info og påmelding for de enkelte kursene gjennom lenke i påmeldingsfristen i kalenderen under (klikk på det i blå skrift!). Påmelding fortløpende. Alle påmeldte får plass (påmelding stenger når kurset er fullt/fristen er utløpt). Ingen øvrig bekreftelse. Praktisk informasjon om påmeldinger.

Kurs på Nordvoll holdes ordinært som forelesninger, men kan gjennomføres som workshops på bestillling

  • Startpakken 1 er forbeholdt foresatte og pårørende. Det erstatter det tidligere foreldrekurset og er gratis for foresatte til barn med ASD i Osloskolen.
  • Startpakken 2  er primært for pedagoger og fagfolk, men kurset kan også være aktuelt for pårørende når startpakke 1 er uaktuell pga funksjonsnivå. Det vil dog ha hovedfokus på skolesituasjonen. Kurset er gratis for ansatte i Osloskolen og pårørende til barn med autisme og utviklingshemming i Oslo.
  • Startpakke 3 er for pedagoger og fagfolk. Gratis for ansatte i Osloskolen.
  • Temakursene er primært for pedagoger og fagfolk og forutsetter grunnleggende autismekompetanse. De er også gratis for ansatte i Osloskolen og foresatte til elever med ASD i Osloskolen.  

Øvrige deltakere avkreves kr 1000 for Startpakken/heldagskurs og kr 500 for temakurs/halvdagskurs.

ALLE VÅRE KURS HOLDES PÅ NORDVOLL SKOLE, DR.DEDICHENSVEI 18, TROSTERUD.

Kursene vi holder på Nordvoll er primært rettet mot skole (med unntak av Startpakken 1). Vi kan også holde kursene våre for eksterne oppdragsgivere. De vil da kunne tilpasses oppdragsgivers behov. Priser og vilkår.

 Spørsmål kan rettes til Inger Lamache