Om kurs på Nordvoll

Kursinformasjon

Kurskatalogen legges ut i juni og desember. Her beskrives målgruppe for og innhold i kursene, tidsrammer og påmeldingsfrister. Tilsvarende info legges ut i kalenderen på våre nettsider.

Kurskatalogen høsten 2018 HER

Praktisk info om påmeldinger HER

Info om priser og påmelding HER

  • Våre ordinær kurs holdes primært som forelesninger pga stor pågang , men kan gjennomføres som workshop på bestilling.
  • Av hensyn til Nordvolls egne elever begrenser vi deltakerantallet. Om du får beskjed om at kurset er fullt når du prøver å melde deg på, skyldes det stor pågang. 
  • Dersom svært mange fra samme skole/arbeidsplass trenger kurs samtidig, kan dere ta kontakt for å bli kurset på egen arbeidsplass.  Vi tar betalt for internkursing for alle oppdragsgivere bortsett fra de Osloskolene vi er inne i et veiledningsforhold til.

ALLE VÅRE KURS HOLDES PÅ NORDVOLL SKOLE, DR.DEDICHENSVEI 18, TROSTERUD.

VI SERVERER KAFFE/TE/VANN OG KJEKS. TA MED MATPAKKE VED HELDAGSKURS!

Kursene vi holder på Nordvoll er primært rettet mot skole (unntatt foreldrekurset som er for foresatte/pårørende). Vi kan også holde kurs for eksterne oppdragsgivere. De vil da kunne tilpasses oppdragsgivers behov. Priser og vilkår.

Spørsmål kan rettes til Inger Lamache