Om kurs på Nordvoll

Kurs på Nordvoll

Kurskatalogen legges ut i juni og desember. Her beskrives målgruppe for og innhold i kursene, tidsrammer og påmeldingsfrister. Tilsvarende info legges ut i kalenderen på våre nettsider.

Kurs høsten 2018 (kalender og lenke til info og påmelding)

Kurskatalogen høsten 2018 HER

Praktisk info om påmeldinger HER

Info om priser HER

Bestilling av kurs til egen skole/arbeidsplass HER

  • Våre ordinær kurs holdes primært som forelesninger pga stor pågang , men kan gjennomføres som workshop på bestilling.
  • Av hensyn til Nordvolls egne elever begrenser vi deltakerantallet. Om du får beskjed om at kurset er fullt når du prøver å melde deg på, skyldes det stor pågang. 
  • Dersom svært mange fra samme skole/arbeidsplass trenger kurs samtidig, kan dere ta kontakt for å bli kurset på egen arbeidsplass.  Vi tar betalt for internkursing for alle oppdragsgivere bortsett fra de Osloskolene vi er inne i et veiledningsforhold til.

ALLE VÅRE KURS HOLDES PÅ NORDVOLL SKOLE, DR.DEDICHENSVEI 18, TROSTERUD.

VI SERVERER KAFFE/TE/VANN OG KJEKS. TA MED MATPAKKE VED HELDAGSKURS!

Kursene vi holder på Nordvoll er primært rettet mot skole (unntatt foreldrekurset som er for foresatte/pårørende). Vi kan også holde kurs for eksterne oppdragsgivere. De vil da kunne tilpasses oppdragsgivers behov. Priser og vilkår.

Spørsmål kan rettes til Inger Lamache