Om kurs på Nordvoll

Kursinformasjon

Kurskatalogen legges ut i juni og desember. Her beskrives målgruppe for og innhold i kursene, tidsrammer og påmeldingsfrister. Tilsvarende info legges ut i kalenderen på våre nettsider.

Praktisk info om påmeldinger HER

  • Påmeldingslenker legges ut i januar og august. Alle påmeldte får plass (påmelding stenger når kurset er fullt/fristen er utløpt). Ingen øvrig bekreftelse. Det vil si at dersom du har kommet inn i påmeldingsskjemaet og oppgitt navn, arbeidsgiver osv og fullført ved å klikke på  "ferdig", trenger du ikke kontakte oss for å få bekreftelse på at du er kommet med. Det sendes ut fellesmail med info etter at påmelding er stengt.
  • Våre ordinær kurs holdes primært som forelesninger pga stor pågang , men kan gjennomføres som workshop på bestilling.
  • Av hensyn til Nordvolls egne elever begrenser vi deltakerantallet. Om du får beskjed om at kurset er fullt når du prøver å melde deg på, skyldes det stor pågang. Våre kurs gjentas vanligvis hvert halvår (startpakken) eller årlig (temakurs), slik at sjansen vil by seg igjen.
  • Dersom svært mange fra samme skole/arbeidsplass trenger kurs samtidig, kan dere ta kontakt for å bli kurset på egen arbeidsplass.  Vi tar betalt for internkursing for alle oppdragsgivere bortsett fra de Osloskolene vi er inne i et veiledningsforhold til.

NYTT FRA HØSTEN 2017:

  1. Vi omorganiserer gjennomføring av Startpakken slik at det blir tre likeverdige heldagskurs for ulike målgrupper. Foreldrekurset erstattes av Startpakken 1 som har fokus på hjemmearenaen.
  2. Selvforståelse og diagnoseinnsikt utgår som temakurs og blir et rent bestillingskurs for oppdragsgivere som har som oppgave/ønsker å heve kompetansen i dette. Kurset gjennomføres som heldagskurs og kan om ønskelig forlenges med workshops og/eller strukturert veiledning.

Priserfor kurs på Nordvoll.

ALLE VÅRE KURS HOLDES PÅ NORDVOLL SKOLE, DR.DEDICHENSVEI 18, TROSTERUD.

VI SERVERER KAFFE/TE/VANN OG KJEKS. TA MED MATPAKKE VED HELDAGSKURS!

Kursene vi holder på Nordvoll er primært rettet mot skole (unntatt Startpakke 1 som er for foresatte/pårørende). Vi kan også holde kurs for eksterne oppdragsgivere. De vil da kunne tilpasses oppdragsgivers behov. Priser og vilkår.

Spørsmål kan rettes til Inger Lamache