Om kurs på Nordvoll

Salg av tjenester

Kurskalender våren 2020. * Vi avventer retningslinjer fra FHI mtp smittevernsregler. Alle kurs kan bli avlyst eller utsatt.

Kurskalenderen legges ut i juni og desember, med lenke til beskrivelse av målgruppe for og innhold i kursene, tidsrammer og påmeldingsfrister. Påmeldingslenker legges ut i januar og august.

Praktisk info om påmeldinger HER

Info om priser HER

Bestilling av kurs til egen skole/arbeidsplass HER

  • Våre ordinær kurs holdes primært som forelesninger pga stor pågang , men kan gjennomføres som workshop på bestilling.
  • Av hensyn til Nordvolls egne elever begrenser vi deltakerantallet. Om du får beskjed om at kurset er fullt når du prøver å melde deg på, skyldes det stor pågang. 
  • Dersom svært mange fra samme skole/arbeidsplass trenger kurs samtidig, kan dere ta kontakt for å bli kurset på egen arbeidsplass.  Vi tar betalt for internkursing for alle oppdragsgivere bortsett fra de Osloskolene vi er inne i et veiledningsforhold til.
  • Vi har dessverre ikke lenger kapasitet til  å holde rene foreldrekurs. Pågang for våre utadrettede tjenester er betydelig og vi er bedt om å begrense oss til vårt primærmandat som er å heve autismekompetansen i offentlig grunnskole i Oslo.
  • Utadrettet virksomhet finansieres av offentlig grunnskole, derfor faktureres tjenester til videregående skoler og friskoler, inkludert kursdeltakelse.

ALLE VÅRE KURS HOLDES PÅ NORDVOLL SKOLE, DR.DEDICHENSVEI 18, TROSTERUD.

VI SERVERER KAFFE/TE/VANN OG KJEKS. TA MED MATPAKKE PÅ HELDAGSKURS!

Kursene vi holder på Nordvoll er primært rettet mot skole.

Vi kan også holde kurs for eksterne oppdragsgivere. De vil da kunne tilpasses oppdragsgivers behov. Priser og vilkår.

Spørsmål kan rettes til fungerende ass.rektor Heidi Lain Knudsen

Faste kursrekker hver høst og vår:

Vi prøver ut ny kursorganisering skoleåret 2019/20:

 

Høstsemesteret:

Basiskurs ("startpakken") som inneholder grunnleggende kunnskap om autisme, delt inn etter funksjonsnivå.

Du skal altså velge ett kurs, - det som er relevant for deg: Primær målgruppe for kurset er skoleansatte, men kursene er relevante for alle som omgås barn og unge med ASD.

  • Autisme og utviklingshemming i skolen. Prinsipper for tilrettelegging og tiltak. To halvdagskurs med en ukes mellomrom. Hovedfokus på skolesituasjonen, men kurset kan også være aktuelt for pårørende dersom foreldrekurset er uaktuelt pga funksjonsnivå. Målgruppe: primært pedagoger, fagfolk og ufaglærte.
  • Asperger syndrom/høytfungerende autisme i skolen. To halvdagskurs med en ukes mellomrom. Hovedfokus på skolesituasjonen. Målgruppe: pedagoger og fagfolk.

Vårsemesteret

Temakurs er fordypningskurs som krever at deltakerne har grunnleggende autismekompetanse.

  • 3-4 temakurs á 3 timer, ulike temaer fordelt utover våren
  • Nordvollseminaret (1-2 hele dager i mars)

I tillegg gjennomfører vi:

  • 2 oppstartskurs (3 1/2 t) for skoler som får 1.klassinger med ASD (før skoleslutt i juni og før skolestart i august) + 2 oppfølgingskurs henholdsvis høst og vår for skoler som har førsteklassinger som fikk avslag til spesialgruppeplass eller har søkt veiledning fra oss. Kursene er kun for Osloskolen og også kun relatert til førsteklassinger med ASD.