Generelt om kurs på Nordvoll

Kursinformasjon

Kurskatalogen legges ut i juni og desember. Her beskrives målgruppe for og innhold i kursene, tidsrammer og påmeldingsfrister. Tilsvarende info legges ut i kalenderen på våre nettsider. Info kurs høsten 2017 HER.

Praktisk info om påmeldinger HER

Påmeldingslenker legges ut i januar og august. Alle påmeldte får plass (påmelding stenger når kurset er fullt/fristen er utløpt). Ingen øvrig bekreftelse. Det vil si at dersom du har kommet inn i påmeldingsskjemaet og oppgitt navn, arbeidsgiver osv og fullført ved å klikke på  "ferdig", trenger du ikke kontakte oss for å få bekreftelse på at du er kommet med. Det sendes ut fellesmail med info etter at påmelding er stengt.

Våre ordinær kurs holdes primært som forelesninger pga stor pågang , men kan gjennomføres som workshop på bestilling.

Av hensyn til Nordvolls egne elever begrenser vi deltakerantallet. Om du får beskjed om at kurset er fullt når du prøver å melde deg på, skyldes det stor pågang. Våre kurs gjentas vanligvis hvert halvår (startpakken) eller årlig (temakurs), slik at sjansen vil by seg igjen. Dersom svært mange fra samme skole/arbeidsplass trenger kurs samtidig, kan dere ta kontakt for å bli kurset på egen arbeidsplass.  Vi tar betalt for internkursing for alle oppdragsgivere bortsett fra de Osloskolene vi er inne i et veiledningsforhold til.

NYTT FRA HØSTEN 2017:

  1. Vi omorganiserer gjennomføring av Startpakken slik at det blir tre likeverdige heldagskurs for ulike målgrupper. Foreldrekurset erstattes av Startpakken 1 som har fokus på hjemmearenaen.
  2. Selvforståelse og diagnoseinnsikt utgår som temakurs og blir et rent bestillingskurs for oppdragsgivere som har som oppgave/ønsker å heve kompetansen i dette. Kurset gjennomføres som heldagskurs og kan om ønskelig forlenges med workshops og/eller strukturert veiledning.

Priser:

  • Startpakken (heldagskurs) er gratis for ansatte i Osloskolen og foresatte til barn med ASD i Osloskolen.    Øvrige deltakere faktureres kr 1000,-
  • Temakurs (halvdagskurs) er gratis for ansatte i Osloskolen og foresatte til barn med ASD i Osloskolen.     Øvrige deltakere faktureres kr 500,-
  • Nordvollseminaret retter seg både mot fagfolk og pårørende. Vi inviterer eksterne forelesere og tar derfor betalt av alle deltakere bortsett fra egne ansatte. Info om temaer, forelesere og priser kommer.

ALLE VÅRE KURS HOLDES PÅ NORDVOLL SKOLE, DR.DEDICHENSVEI 18, TROSTERUD.

VI SERVERER KAFFE/TE/VANN OG KJEKS. TA MED MATPAKKE VED HELDAGSKURS!

Kursene vi holder på Nordvoll er primært rettet mot skole (unntatt Startpakke 1 som er for foresatte/pårørende). Vi kan også holde kurs for eksterne oppdragsgivere. De vil da kunne tilpasses oppdragsgivers behov. Priser og vilkår.

 Spørsmål kan rettes til Inger Lamache