Foreldrekurs: Asperger syndrom/ høytfungerende autisme i familien.

Startpakken

Kurset tar for seg sentrale kjennetegn ved Asperger syndrom/høytfungerende autisme (autismespekteret).

Det gis eksempler på metoder og hjelpemidler som kan være til hjelp for å håndtere de utfordringene man kan møte i hverdagen. 

Det kreves ingen forkunnskaper om autisme/Asperger syndrom

 Innhold:

  • Hva er Asperger syndrom/høytfungerende autisme? (Autismespekteret)
  • Forståelsesvansker
  • Stress og utfordrende atferd
  • Tilrettelegging (praktiske tips)
  • Sosial kompetanse
  • Informasjon om diagnosen (hvem, hva, hvor?)

Målgruppe: Foresatte/pårørende.